AMSTERDAM VERKOCHT

Kuinderstraat 21-1

€ 450.000 k.k.

Kuinderstraat 21-1

Sfeervol en goed ingedeeld 3-kamer appartement van 59m2 met een zonnig balkon en een separate berging van ruim 6m2. Gelegen in een rustige en kindvriendelijke straat in de Rivierenbuurt om de hoek van het Martin Luther Kingpark.

-- English text below --

DE LIGGING
De wijk is onderdeel van de geliefde Rivierenbuurt in stadsdeel Zuid en is gelegen nabij de Amstel en de gezellige de Pijp. Ideaal gesitueerd ten opzichte van winkels en supermarkten op de Rijnstraat en de Van Woustraat, hier bevinden zich talloze horecagelegenheden, speciaalzaken, basis en middelbare scholen, dagopvang, medische voorzieningen en sportfaciliteiten. Het openbaar vervoer (bus, trein/metro en tram) ligt op loopafstand. De bereikbaarheid met eigen
vervoer is meer dan uitstekend, direct om de hoek liggen de uitvalswegen met aansluiting op de ringweg (A2 en A10).
Het Congrescentrum RAI, De Zuidas, Amstel station en het Martin Luther Kingpark bevinden zich in de directe omgeving.

INDELING
Voor de indeling verwijs ik u graag naar de bijgevoegde plattegrondtekening.

VERENIGING VAN EIGENAARS
De vereniging van eigenaars Kuinderstraat 19/21 omvat 8 appartementsrechten / 8 leden.
Het aandeel in de vereninging is 1/8e, de vereniging wordt professioneel beheerd door VVE.NL, https://vvenl.nl.
De bijdrage aan de VVE ofwel de servicekosten zijn € 130,- per maand.
Er is voor de VVE door de vereniging een uitgebreid MJOP opgesteld.

ERFPACHT
Het appartement staat op gemeentelijke grond belast met erfpacht, de erfpacht canon is afgekocht tot 15 februari 2059!!
De Algemene Bepalingen van 1994 zijn hier van toepassing. De nieuwe canon ingaande op 16 februari 2059 bedraagt
€ 2.440,69 per jaar + inflatie vanaf 2021. Indicatie eeuwigdurende afkoop in 2059 bedraagt € 41.057,-.

PARKEREN
Ook parkeergelegenheid is hier ruimschoots voor handen, een bewonersvergunning parkeervergunning of overloopvergunning is verkrijgbaar maar wellicht een wachttijd, deze kunt u checken op de website van Cition en valt onder vergunninggebied Zuid 4.2 Rivierenbuurt Zuid. Een bewonersvergunning kost thans circa € 70,- per kwartaal.

BIJZONDERHEDEN
- Woonoppervlakte 59 m² dit is exclusief 6,2m2 externe bergruimte (NEN 2580)
- Balkon van circa 6 m² over de volle breedte van de woning
- Erfpacht afgekocht tot 15 februari 2059 - AB1994 van toepassing
- Meer Jaren Onderhoudsplan aanwezig
- Vereniging van eigenaren wordt professioneel beheerd
- Uitstekende bereikbaarheid
- Rustige en kindvriendelijke woonomgeving
- Parkeren met overloop- of bewonersvergunning

ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Indien van toepassing gaat de reeds betaalde overdrachtsbelasting retour naar verkoper.

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak met u voor een bezichtiging!


---------------------------------------------------------- English text below --------------------------------------------------------------------

Attractive and well laid out 3-room apartment of 59m2 with a sunny balcony and a separate storage room of over 6m2. Located in a quiet and child-friendly street in the Rivierenbuurt around the corner from Martin Luther King Park.

LOCATION
The district is part of the popular Rivierenbuurt in the South district and is located near the Amstel and the cozy De Pijp. Ideally situated to shops and supermarkets on the Rijnstraat and the Van Woustraat, here are numerous catering establishments, specialty shops, primary and secondary schools, daycare, medical facilities and sports facilities. Public transport (bus, train/metro and tram) is within walking distance. The accessibility with own
transport is more than excellent, right around the corner are the roads with connection to the ring road (A2 and A10).
The RAI Congress Center, De Zuidas, Amstel station and Martin Luther King Park are located in the immediate vicinity.

LAYOUT
For the layout, I would like to refer you to the enclosed floorplan.

ASSOCIATION OF OWNERS
The association of owners Kuinderstraat 19/21 includes 8 apartment rights / 8 members.
The share in the association is 1 / 8th, the association is professionally managed by VVE.NL, https://vvenl.nl.
The contribution to the VVE or the service costs is € 130 per month.
An extensive MJOP has been drawn up for the VVE by the association.

GROUND LEASE
The apartment is on municipal land charged with leasehold, the leasehold canon has been bought off until February 15, 2059 !!
The 1994 General Provisions apply here. The new ground rent commencing on February 16, 2059 is
€ 2,440.69 per year + inflation from 2021. Indication of perpetual surrender in 2059 is € 41,057.

PARKING
There is also ample parking available here, a residents permit parking permit or overflow permit is available, but there may be a waiting time, you can check this on the Cition website and fall under permit area South 4.2 Rivierenbuurt South. A residents permit currently costs approximately € 70 per quarter.

PARTICULARITIES
- Living area 59 m² this is excluding 6.2m2 external storage space (NEN 2580)
- Balcony of approximately 6 m² over the full width of the house
- Annual lease payments surrendered until February 15, 2059 - AB1994 applies
- More Years of Maintenance Plan available
- Owners association is professionally managed
- Excellent accessibility
- Quiet and child-friendly living environment
- Parking with an overflow or resident permit

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, concerning this information, we do not accept any liability, nor can any rights be derived from the information provided. If applicable, the transfer tax already paid will be returned to the seller.

We would be happy to make a no-obligation appointment with you for a viewing!