AMSTERDAM

Grote Bickersstraat 39-3

€ 545.000 k.k.

Grote Bickersstraat 39-3

Grote Bickerstraat 39-III

***You can find the English version of this text below the Dutch text***

Dit is een heel bijzonder plekje in het midden van Prinseneiland. Deze lichte en perfect onderhouden dubbele bovenwoning (ca. 58,3m2) is gelegen in een prachtig UNESCO beschermd pand. Dit tweekamerappartement is gelegen op eigen grond (geen erfpacht) en heeft één slaapkamer op de bovenste verdieping, met de mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer. Daarnaast zijn er twee badkamers waarvan één met ligbad en een fijne open keuken met prachtig uitzicht over de daken van Prinseneiland, met zijn boerderijtje en gemeenschappelijke tuinen aan het water. Je waant je in een dorp, terwijl je in een van de meest gewilde buurten van het centrum van Amsterdam, de Haarlemmerbuurt, bent. Het Centraal Station ligt op slechts 10 minuten loopafstand of 5 minuten met het openbaar vervoer.

INDELING
Algemene entree, via het trappenhuis bereik je de derde verdieping. Woonkamer is gelegen aan de voorzijde van het appartement, welke is voorzien van een prachtige raampartij. De open keuken is compleet voorzien van inbouwapparatuur (4-pits gasfornuis met afzuigkap, oven, koel/vries combinatie en vaatwasser) en tevens voldoende opbergmogelijkheden. Aan de achterzijde van het appartement is nog de mogelijkheid om een extra slaapkamer te creëren. Badkamer met ligbad en douche, zwevend toilet en een grote wastafel. De grote slaapkamer is op de zolderetage gelegen, en is voorzien van zeer handige inbouwkasten. Aparte wasruimte en daarnaast is er op deze verdieping een badkamer gesitueerd met een douche. Het appartement is voorzien van een mooie houten vloer (lamelparket), met uitzondering van de badkamers.

OMGEVING
De woning is gelegen midden in het Centrum van Amsterdam in een rustige en ongedwongen omgeving net buiten de gebaande paden. Je hoeft alleen maar de deur uit te stappen om te kunnen genieten van de indrukwekkende straten die nog dateren uit de 17e eeuw. Aan het einde van de straat is een zwemplek te vinden waar buurtbewoners op een zonnige dag graag samenkomen voor een verkoelende duik. Het groene open Westerpark is vlakbij en om de hoek vind je op de Haarlemmerdijk en de Haarlemmerstraat een ruim scala aan leuke boetiekjes, bruine Amsterdamse cafés en heerlijke restaurants. De beroemde Jordaan, met de gezellige Noordermarkt op zaterdag en bekende straten en grachten zoals de Brouwersgracht, de Westerstraat en Lindengracht liggen op loopafstand. Kortom een heerlijke buurt die veel te bieden heeft.

De bereikbaarheid van de woning is goed, Centraal Station is gemakkelijk te bereiken net als het pontje richting Noord. In de directe omgeving vind je diverse tram- en buslijnen en met de auto zijn de A5 en de A10 snel en gemakkelijk te bereiken.

KENMERKEN
– Derde verdieping: 41,6m2, zolderetage: 16,7m2, totaal 58,3m2.
NEN-2580 meetrapport, opgave Droomhuis360;
– Twee badkamers;
– Mogelijkheid realiseren tweede slaapkamer;
– Zeer gunstig gelegen t.o.v. OV en uitvalswegen;
– Gemeentelijk monument;
– EIGEN GROND;
– Goed geïsoleerd, voorzien van gedeeltelijk dubbelglas;
– Kleine actieve en gezonde VvE;
– Servicekosten: €75,-;
– Beschikbaarheid in overleg;
– Voorbehoud gunning verkoper.

BIEDINGEN
Biedingen bij voorkeur per e-mail richten aan de verkopende makelaar te zenden,
vergezeld van een geldig identiteitsbewijs.

LEVERING
De oplevering van het appartement zal in onderling overleg plaatsvinden. Dit kan eventueel op korte termijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en
dient door de koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de
vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

NOTARIS
De koopovereenkomst zal opgemaakt worden volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. De door koper aan te wijzen notaris zal kantoorhoudend in de regio Amsterdam binnen een straal van 5 km van het gekochte.

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan: het schriftelijkheidsvereiste. Voor die tijd kon een particulier ook mondeling een woning kopen. Schriftelijk betekent hier: een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail, of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst, hier niet onder vallen. Een mondelinge koopovereenkomst is dus niet bindend.

BEDENKTIJD
Een consument/particuliere koper heeft na het ontvangen van de door beide
partijen getekende koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Binnen deze 3 dagen kan koper zonder opgaaf van redenen en zonder kosten de koop ontbinden. Er is hier sprake van ‘dwingend’ recht, partijen kunnen hier niet van afwijken.

ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend

Graag maken wij met u een geheel vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging met u!

*** English ***

This is a very special place in the heart of Prinseneiland. This light and perfectly maintained duplex apartment (approx. 58,3m2) is high up on the two top floors of a beautiful UNESCO protected building. The two-room apartment located on a private ground (no leasehold) has one bedroom upstairs and the possibility of creating an extra bedroom. It has two bathrooms, one of which has a bathtub, and a nice open kitchen with a lovely view over the roofs of Prinseneiland, with its small farm and communal gardens on the water. You’ll feel like living in a village, whilst being in one of the most desirable neighborhoods in the centre of Amsterdam, the Haarlemmerbuurt. Central Station is only 10 minutes walk away or 5 minutes by public transportation.

LAYOUT
General entrance, via the staircase you reach the third floor. The living room is located at the front of the apartment, which has beautiful windows. The open kitchen is fully equipped with built-in appliances (4-burner gas stove with extractor hood, oven, fridge/freezer and dishwasher) and also sufficient storage options. At the rear of the apartment is the possibility to create an extra bedroom. Bathroom with bath and shower, toilet and a large sink. The master bedroom is located on the attic floor and has very handy fitted wardrobes. Separate laundry room and on this floor there is also a bathroom with a shower. The apartment has beautiful wooden floors (lamelparket), with the exception of the bathrooms.

SURROUNDINGS
The apartment is perfectly located in central Amsterdam, in an area just off the beaten track that is both charming and quiet. A real hidden gem! Step out of your front door onto attractive streets lined by 17th century houses with peaceful canals running by. At the end of the street there’s a nice little neighborhood swimming spot, perfect for those warm summer days to come! A stone’s throw away, you’ll find the wide-open space of the Westerpark, whilst closer to home you’ve got some of Amsterdam’s best independent boutiques, typical Dutch cafes, and lively restaurants on Haarlemmerdijk and Haarlemmerstraat. The famously pretty Jordaan area, with the Noordermarket on Saturday and popular streets and canals such as the Lindengracht, the Westerstraat and the Brouwersgracht, are also within walking distance.

There’s easy access to Central Station, plenty of local bus and tram options, ferries to bring you to Noord, and car owners can enjoy a short drive to the A5 and A10 to get out of town.

CHARACTERISTICS
– Third floor: 41.6m2, attic floor: 16.7m2, 58,3m2.
NEN-2580 measurement report, statement Droomhuis360;
- Two bathrooms;
– Possibility to create a second bedroom;
– Very conveniently located for public transport and roads;
– Municipal monument;
- PRIVATE GROUND (no leasehold);
– Well insulated, with partial double glazing;
– Small active and healthy VvE;
– Service costs: €75;
– Availability in consultation;
– Reservation of the seller's award.

BIDS
Bids should preferably be sent by e-mail to the selling broker, accompanied by a valid ID.

DELIVERY
The delivery of the house will take place in mutual consultation. This may be possible in the short term.

SECURITY GUARANTEE
The guarantee is 10% of the purchase price. This guarantee serves as security and must be issued by the
buyer before the date stated in the purchase deed in the in the form of a down payment/deposit or a bank guarantee.

NOTARY
The purchase agreement will be drawn up according to the model of the Royal Notarial Association, Ring Amsterdam.
The civil-law notary to be appointed by the buyer will have his office in the Amsterdam region within a radius of 5 km from the purchased item.

WRITTEN REQUIREMENT
In 2003 the law included that the purchase of a home by a consumer-purchaser (private person) must be entered into in writing: the written requirement.
Before that time, a private individual could also buy a house verbally. Written here means: a purchase agreement signed by both parties. This means that confirmation
of the agreements by e-mail, or a draft of the purchase agreement sent to you, is not covered by this. An oral purchase agreement is therefore not binding.

REVIEW TIME
A consumer/private buyer has, after receiving the parties signed a purchase agreement a statutory cooling-off period of 3 days. Within these 3 days,
the buyer can cancel the purchase without stating reasons and without costs. This is a 'mandatory' law, the parties cannot deviate from this.

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, we do not accept any liability with regard to this information,
nor can any rights be derived from the information provided.

We would be happy to make a no-obligation appointment for a viewing with you!