AMSTERDAM VERKOCHT

Uiterwaardenstraat 265-hs

€ 925.000 k.k.

Uiterwaardenstraat 265-hs

GOED INGEDEELD DUBBEL BENEDENHUIS MET RIANTE TUIN

Deze ideaal ingedeelde en perfect onderhouden woning is gelegen in de geliefde Rivierenbuurt aan een rustige en brede straat. De woning heeft thans 2 slaapkamers maar is gemakkelijk uit te breiden met een derde slaapkamer.
Er is een ruime woonkeuken met eetkamer grenzend aan een zonnige tuin en aan bergruimte is in deze woning geen gebrek!

INDELING BEGANE GROND
Eigen entree, ruime hal met garderobe, meterkast, separaat toilet en de trap naar het souterrain.
De woonkamer ligt aan de voorzijde van het huis en biedt uitzicht op een zeer rustige en brede straat. De ruime woonkamer heeft een grote inbouwkast met een glazen schuifdeur.

De woonkeuken met kookeiland is zeer ruim en aan de achterzijde gelegen, evenals de eetkamer en de werkkamer.
De keuken is voorzien van een 6-pits gasfornuis van Boretti, vaatwasmachine, veel bergkasten, brede laden en een Quooker kraan van Grohe. Recent is een uitbreiding van de keuken gedaan. De eetkamer heeft grote ramen en openslaande deuren naar de tuin, en er is toegang tot een bescheiden wijnkelder.
De werkkamer is open met de woonkeuken en eetkamer, maar hier kan desgewenst gemakkelijk een extra slaapkamer worden gecreëerd. De tuin van maar liefst 63 m² is verzorgd aangelegd, ligt op het zuiden en heeft de hele dag zon. Aan de achterzijde van de tuin is een veranda waar het bij mooi weer fijn vertoeven is. In de tuin is ook nog een bergkast aanwezig.


INDELING SOUTERRAIN
Via de hal is er middels een trap toegang naar de benedenverdieping met hoge plafonds en daglicht. Onder de trap is een kastenwand gebouwd waarin tevens aansluitingen zijn voor wasmachine en droger. Daarnaast is nog een separate bergruimte. Zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn twee ruime slaapkamers, beiden met daglicht. De slaapkamer aan de achterzijde heeft een raam dat uitkomt in de eetkamer. De luxe badkamer ligt tussen beide slaapkamers in en is voorzien van een ligbad, dubbele wastafel met meubel, een separate regen inloopdouche en een toilet. Naast de badkamer is er tevens een riante walk-in-closet gecreëerd.


OMGEVING
Gelegen om de hoek van de gezellige Maasstraat en Scheldestraat waar vele winkels, speciaalzaken, lunchgelegenheden en restaurants te vinden zijn. Voor sport en ontspanning zijn het Martin Luther Kingpark, het Beatrixpark en het Amstelpark in de directe omgeving gelegen. Er is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (tram, bus, metro, Amstelstation en station RAI) en met de auto naar de diverse uitvalswegen.

BIJZONDERHEDEN
- Mogelijkheid van derde slaapkamer
- Veel bergruimte!
- Zonnige tuin (Z) van 63 m2
- NEN 2580 ingemeten, meetrapport beschikbaar
- Gehele woning is voorzien van vloerverwarming
- Dubbel glas
- Gezonde, actieve VVE , professioneel beheerd door VVE Beheer Amsterdam
- Servicekosten: € 175,58 per maand
- Volledig gerenoveerd in 2015 (incl. leidingwerk, elektra, vloerverwarming)
- Erfpacht afgekocht tot: 31 mei 2063
- Oplevering in overleg


ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Indien van toepassing gaat reeds betaalde overdrachtsbelasting retour naar verkoper.

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging!


TOELICHTINGSCLAUSULE NEN 2580
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

SEE ENGLISH VERSION BELOW

==========================================================================

RENOVATED GROUND FLOOR APARTMENT WITH SPACIOUS GARDEN

This perfectly maintained apartment is located in the popular Rivierenbuurt on a quiet and wide street. The house currently has 2 bedrooms, but can easily be expanded with a third bedroom.
There is a spacious kitchen with dining room which has acces to a sunny garden. In this house there is no shortage of storage space.

LAY-OUT GROUND FLOOR
Private entrance, hall with wardrobe, meter cupboard, separate toilet and staircase to the basement.
The living room is located at the front of the house and offers a view of a very quiet and wide street. The living room has a large built-in cabinet with a sliding glass door.

The kitchen with cooking island is well equipped, has lots of storage space and is located at the rear, together with the dining room and study. The kitchen is equipped with a 6-burner gas stove from Boretti, dishwasher, many storage cupboards, wide drawers and a Quooker tap from Grohe. Recently an extension of the kitchen has been done. The dining room has large floor-to-ceiling windows and double patio doors to the garden, and there is access to a small wine cellar.
The office is open with the kitchen and dining room, but an extra bedroom can easily be created here if desired or at the front. The south-facing garden of 63 m² was landscaped by a designer and fully remodelled in 2019, and has sun all day long. Veranda at the back of the garden offers an ambient space to sit, enjoy a meal or practice yoga. There is also a storage in the garden.

The entire house has underfloor heating.

LAY-OUT SOUTERRAIN
In the hall there is a staircase to the ground floor with high ceilings and daylight. A cupboard wall has been built under the stairs, offering plenty of storage room and connections for washing machine and dryer. In addition, there is a separate storage space. Both at the front and at the rear are two spacious bedrooms, both with daylight. The rear bedroom has a window that connected to the dining room. The luxurious bathroom is equipped with a bath, double washbasin with furniture, a separate rain shower and a toilet. In addition to the bathroom, a spacious walk-in closet has been created.


SURROUNDINGS
Located on a quiet street around the corner from the Maasstraat and Scheldestraat where many shops, specialty shops, lunch options and restaurants can be found. For sports and relaxation, the Martin Luther King Park, Beatrix Park and Amstelpark are located in the immediate vicinity. Lively De Pijp area is a 15 min walk away, offering even more shopping and restaurant options. There is good accessibility by public transport (tram, bus, metro, Amstel station and RAI station) and by car to the various highways.


PARTICULARITIES
- Possibility of a third bedroom
- Lots of storage space!
- Sunny garden (S) of 63 m2
- NEN 2580 measured, measurement report available
- Whole house has underfloor heating
- Double glass
- Healthy, active VVE, professionally managed by VVE Beheer Amsterdam
- Service costs: € 175,58 per month
- Completely renovated in 2015 (incl. pipework, electricity, underfloor heating)
- Annual lease payments paid until: May 31, 2063
- Delivery in consultation


GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, we do not accept any liability with regard to this information, nor can any rights be derived from the information provided. If applicable, transfer tax already paid will be returned to the seller.

We are happy to make an appointment for a viewing without obligation!


EXPLANATORY STATEMENT NEN 2580
The usable area is calculated in accordance with the NEN 2580 standard established by the industry. The surface can therefore deviate from comparable buildings and / or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned standards. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface and content based on their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not been determined (completely) in accordance with the standard, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions (or have them checked). Differences in the specified size and size do not give any of the parties any right, including adjustment of the purchase price. The seller and his broker do not accept any liability in this regard.