AMSTERDAM VERKOCHT

Sarphatistraat 72-HS

€ 1.350.000 k.k.

Sarphatistraat 72-HS

Achter een zeer statige en stijlvolle gevel gaan vier hypermoderne appartementen schuil die volledig voldoen aan de huidige eisen en standaarden betreffende kwaliteit en wooncomfort. De locatie is uniek, middenin de Plantagebuurt, om de hoek van de Amstel en op de rand van het Centrum.

Het gehele pand is zowel intern als extern volledig onder handen genomen en is onder andere voorzien van een nieuwe fundering en is op alle fronten zeer hoogwaardig gerenoveerd.

ENTREE
Een statig hoofdentree en een stijlvol bekleed trappenhuis met inbouwspots.

INDELING
De woning is te bereiken vanuit de gemeenschappelijke entree. Ruime hal met luxe toilet met fonteintje en zwart openslaande deuren naar de living. Woonkamer aan de voorzijde met twee hoge brede ramen. Aan de achterzijde drie dubbele openslaande deuren naar de zeer riante achtertuin op het zuiden. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de living zijn aansluitingen voor de keuken aanwezig. De tuin is voorzien van stroom en water en aan de achterzijde van de tuin is gefundeerd voor de aanleg van een tuinhuis, waarvoor de vergunning al is afgegeven.
Trap in de hal naar het souterrain. Een gang met separaat toilet en praktische inbouwkasten waarvan één met aansluiting voor de wasmachine. De grote badkamer, bereikbaar via de master bedroom, is voorzien van een dubbele wastafel met badmeubel en spiegel, ruime regendouche, een riant ligbad en toilet. De tweede badkamer is voorzien van een badmeubel met wasbak en een regendouche. Beide badkamers zijn voorzien van vloerverwarming. Op deze verdieping zijn in totaal maar liefst drie slaapkamers. Zowel de master bedroom als de zij-slaapkamer zijn voorzien van openslaande deuren naar een patio met trap naar de tuin.
Door de gehele woning ligt een prachtige eikenhouten visgraat parketvloer voorzien van vloerverwarming. De vloerverwarming is per vertrek instelbaar.

KEUKEN
De appartementen worden zonder keuken opgeleverd, de keuze is dan ook geheel aan de koper.

BADKAMER
De luxe badkamers zijn afgewerkt met een Mosa vloertegel, witgrijze wandtegel, inbouwkranen, designradiatoren, een spiegel en vloerverwarming. De toiletten zijn in dezelfde stijl is afgewerkt.

RENOVATIE
Het appartement is onlangs kwalitatief hoogwaardig gerenoveerd inclusief nieuwe fundering. Zo zijn er nieuwe kozijnen en ramen met dubbel glas geplaatst. Zijn alle elektrische leidingen, bedradingen en installaties vernieuwd en is er een nieuwe HR combiketel geplaatst. Natuurlijk zijn ook alle aan- en afvoerleidingen van water en gas vernieuwd en ten aanzien van de akoestische en thermische isolatie van de vloeren, wanden en plafonds zijn doeltreffende maatregelen getroffen. Het gehele appartement is afgewerkt met glad stucwerk, een fraaie eiken visgraten lamelparket vloer, luxe hang- en sluitwerk, inbouwspots en alles is prachtig afgeschilderd.

SPLITSING
Het gebouw wordt op dit moment gesplitst in 4 appartementsrechten. De kleinschalige VvE omvat 4 leden. De servicekosten zijn op dit moment nog niet bekend en zullen, zodra alle appartementen verkocht zijn, worden vastgesteld door de nieuwe eigenaren zelf.

BIJZONDERHEDEN
Gelegen op eigen grond.
Vaste projectnotaris
Wanneer er sprake is van restitutie van de reeds afgedragen overdrachtsbelasting, komt dit 'voordeel' geheel en al ten goede van de verkoper.

ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Indien van toepassing gaat reeds betaalde overdrachtsbelasting retour naar verkoper.

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak met u voor een bezichtiging!

ENGLISH VERSION BELOW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Behind a very stately and stylish façade are four ultramodern apartments that fully meet current requirements and standards regarding quality and living comfort. The location is unique, right in the Plantagebuurt, around the corner from the Amstel and on the edge of the Center.

The entire building has been completely overhauled both internally and externally and has been provided with, among other things, a new foundation and has been highly renovated on all fronts.

ENTRANCE
A stately main entrance and a stylishly covered stairwell with recessed spotlights.

LAYOUT
The property can be reached from the communal entrance.
Spacious hall with luxury toilet with hand basin and black doors to the living room. Living room at the front with two high wide windows. At the rear the connection for the kitchen and three double doors to the very spacious backyard on the south. The garden is supplied with electricity and water and at the rear of the garden is founded for the construction of a garden house, for which the permit has already been issued.
Stairs in the hall to the basement. A corridor with separate toilet and practical fitted wardrobes, one with a connection for the washing machine. The large bathroom, accessible via the master bedroom, has a double sink with vanity unit and mirror, large rain shower, a large bathtub and toilet. The second bathroom has a vanity unit with sink and a rain shower. Both bathrooms have underfloor heating. There are no fewer than three bedrooms on this floor. Both the master bedroom and the side bedroom have doors that open to a patio with stairs to the garden.
Throughout the house there is a beautiful oak herringbone parquet floor with underfloor heating.The underfloor heating is adjustable per room.

KITCHEN
The apartments are delivered without a kitchen, the choice is therefore entirely up to the buyer.

BATHROOM
The luxury bathrooms are finished with a Mosa floor tile, white wall tile, built-in faucets, designer radiators, a mirror and underfloor heating. The toilets are finished in the same style.

RENOVATION
The apartment has recently been high-quality renovated including new foundations. For example, new frames and double-glazed windows have been installed. Have all electrical lines, wiring and installations been renewed and a new HR combi boiler installed. Naturally, all water and gas supply and discharge pipes have also been renewed and effective measures have been taken with regard to the acoustic and thermal insulation of the floors, walls and ceilings. The entire apartment is finished with smooth stucco, a beautiful oak fish bone laminated parquet floor, luxury hinges and locks, built-in spotlights and everything is beautifully painted.

SPLIT
The building is currently being split into 4 apartment rights. The small-scale VvE comprises 4 members. The service costs are not yet known and will, once all apartments have been sold, be determined by the new owners themselves.

PARTICULARITIES
Located on private land.
Fixed project notary
If there is a refund of the transfer tax that has already been paid, this 'benefit' will be entirely for the benefit of the seller.

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, with regard to this information, we accept no liability, nor can any rights be derived from the information provided. If applicable, already paid transfer tax will be returned to the seller.

We are happy to make an appointment with you for a viewing!