AMSTERDAM

Rapenburg 10-III

€ 475.000 k.k.

Rapenburg 10-III

GERENOVEERD 3-KAMER APPARTEMENT MET DAKTERRAS EN BERGING

Geweldig, geheel gerenoveerd 3-kamer appartement van ruim 58 m2 met dakterras en berging, gelegen op een pittoreske locatie in Amsterdam Centrum met fantastisch uitzicht op het kanaal en de Montelbaanstoren.

Het appartement ligt aan een rustig straatje (éénrichtingsverkeer) vlakbij het Waterlooplein, de Nieuwmarkt, de biologische markt, restaurants, winkels en leuke cafés. Op loopafstand van het Centraal station, metrostation Waterlooplein en diverse buslijnen. Parkeren via vergunningensysteem. Alternatief is een abonnement in de nabijgelegen parkeergarage Markenhoven. Via de IJtunnel of Piet Heintunnel is er een snelle verbinding naar de uitvalswegen en ring A10.

In 2017 is het gehele gebouw gerenoveerd. In het appartement zijn het leidingwerk en CV vernieuwd, zijn de wanden en plafonds gestuukt (deels inbouwverlichting en is er een houten vloer door het appartement gelegd.

Indeling 3e verdieping:
Gezamenlijk entree, trap naar derde verdieping.
Entree, woonkamer, half open luxe keuken met stenen blad en Smeg inbouwapparatuur: 4 pits gasfornuis met wokbrander, combi oven-magnetron, koelkast met vriesvak, vaatwasser, ingebouwde wasmachine en een instant kokend water systeem. De ruime slaapkamer is aan de voorzijde gelegen, en er is op deze verdieping een separaat toilet met fontein.

Indeling 4e verdieping:
Tweede slaapkamer met charmante balken op het plafond, aansluitend het dakterras van ca. 6 m2 en een badkamer met tweede toilet, wastafel en ruime inloop regendouche. Via de gemeenschappelijke trap is er toegang tot de prive berging van ca. 3 m2.

Eigendom en VVE
Het appartement is gelegen op eigen grond en maakt deel uit van een in 2017 gesplitst pand, zijnde Rapenburg 8 en 10, bestaande uit 6 appartementen en een bedrijfsruimte (tandartspraktijk) op de begane grond. Ten behoeve van de splitsing is het pand van top tot teen nagekeken, waarbij het dak, gevels, schilderwerk en fundering in goede conditie zijn gebracht.


Bijzonderheden:
- 58,39 m2 woonoppervlak, conform Meetinstructie
- Volledig gerenoveerd in 2017
- Eigen grond
- Dakterras en berging
- Energielabel C
- 2 slaapkamers
- Oplevering, in overleg eind november 2021


ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Indien van toepassing gaat reeds betaalde overdrachtsbelasting retour naar verkoper.

Graag maken wij een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging!


TOELICHTINGSCLAUSULE NEN 2580
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

SEE ENGLISH VERSION BELOW==========================================================================

RENOVATED 2-BED ROOMS APARTMENT WITH ROOF TOP AND STORAGE ROOM

Fully, renovated 3-rooms apartment of over 58 m2 with roof terrace and storage room, located in a picturesque area in Amsterdam Center with a fantastic view on the canal and the Montelbaanstoren.

The apartment is located in a quiet street (one-way street) near by Waterlooplein and Nieuwmarkt, the organic market, restaurants, shops and nice cafes. It is within walking distance to Central Station, Waterlooplein metro station and various bus lines. Parking through permit system. An alternative is a subscription in the nearby Markenhoven parking garage. Via the IJtunnel or Piet Heintunnel there is a fast connection to the roads and ring A10.

In 2017, the entire building was renovated. In the apartment, the piping and central heating were renewed, the walls and ceilings were plastered (partly recessed lighting and a wooden floor was laid throughout the apartment.

Layout 3rd floor:
Shared entrance, stairs to third floor.
Entrance, living room, half open luxury kitchen with stone top and Smeg appliances: 4 burner gas stove with wok burner, combi oven-microwave, fridge with freezer, dishwasher and built-in washing machine, as well as an instant boiling water system. The spacious bedroom is located at the front, and there is also a separate toilet with fountain on this floor.

Layout 4th floor:
Second bedroom with charming visible beams, followed by the roof terrace of approx. 6 m2 and a bathroom with second toilet, sink and spacious walk-in rain shower. Through the communal staircase there is access to the private storage room of approx. 3 m2.

Ownership and VVE
The apartment is located on its own ground and is part of a building that was split in 2017, being Rapenburg 8 and 10, consisting of 6 apartments and a business space (dental practice) on the ground floor. For the purpose of the split, the building has been checked from top to bottom, whereby the roof, facades, paintwork and foundation have been brought in good condition.

Particularities:
- 58.39 m2 of living space, in accordance with Measurement Instruction
- Completely renovated in 2017
- Own ground
- Roof terrace and storage room
- Energy label C
- 2 bedrooms
- Delivery to be discussed, end November 2021

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, we do not accept any liability with regard to this information, nor can any rights be derived from the information provided. If applicable, transfer tax already paid will be returned to the seller.

We would be happy to make a non-binding appointment for a viewing!


EXPLANATORY STATEMENT CLAUSE NEN 2580
The usable area has been calculated in accordance with the NEN 2580 standard established by the industry. The surface may therefore deviate from comparable properties and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares that he has been sufficiently informed about the standards referred to above. The seller and his broker do their utmost to calculate the correct surface and volume based on their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. In the unlikely event that the dimensions have not been determined (fully) in accordance with the standard, this will be accepted by the buyer. The buyer has been given sufficient opportunity to check the dimensions (or have them checked). Differences in the specified size and size do not give either party any right, nor to an adjustment of the purchase price. The seller and its broker do not accept any liability in this regard.