AMSTERDAM VERKOCHT

Linnaeusparkweg 158

€ 595.000 k.k.

Linnaeusparkweg 158

Stijlvol en compleet gerenoveerde 3-kamer benedenwoning van 70m2 met zonnige tuin, gelegen in de prachtig groene omgeving van Watergraafsmeer.

INDELING
Bij binnenkomst via de eigen entree arriveert u in de hal die toegang biedt tot alle vertrekken. In de gehele woning, die in 2022 compleet is gerenoveerd, ligt een splinternieuwe charmante lamel parketvloer, die is afgewerkt met rijke plinten. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de riante doorzon woonkamer. De grote raampartij met glas in lood aan de voorzijde geeft de strak afgewerkte kamer een warme en rijke uitstraling. De openslaande deuren aan de achterzijde van de woonkamer geven toegang tot de zonnige tuin gelegen op het Zuidoosten. In de woonkamer zijn alle benodigde aansluitingen aanwezig voor een keuken, die men geheel naar eigen smaak kan kiezen. Daarnaast is er een ingebouwde kast voor extra opbergruimte. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de master bedroom, waar de grote raampartij veel lichtinval biedt. Daarnaast biedt de hal toegang tot de meterkast, het separaat toilet met fontein en de badkamer. De fraai afgewerkte badkamer is voorzien van dubbele wastafel en douche. De tweede slaapkamer heeft middels de openslaande deuren tevens toegang tot de tuin. De woning is in 2022 voorzien van een nieuwe CV, nieuwe elektrische installatie, nieuwe rookmelders en inbouwspots in de gehele woning. Kortom: een compleet gerenoveerde woning gelegen in de prachtige groene omgeving van Watergraafsmeer.

OMGEVING
De Linnaeusparkweg is een rustige straat in de buurt Watergraafsmeer, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de meer populaire buurten van Amsterdam. Vanaf deze locatie fiets je binnen enkele minuten naar de Middenweg/Linnaeusstraat voor een grote diversiteit aan winkels. Verder zijn er diverse leuke hippe café-restaurants binnen handbereik en fiets je binnen 5 minuten naar het Park Frankendael. De buurt is zeer kindvriendelijk en heeft brede straten in een groene omgeving. Er zijn veel goed aangeschreven basisscholen in de directe omgeving. Het appartement is op enkele minuten gelegen van de belangrijke uitvalswegen als de ring A-10, A-2 en A-1 en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer met maar liefst drie NS stations (Amstelstation en Station Amsterdam Science Park en Muiderpoort) in de directe omgeving.

ERFPACHT
Het appartement is gelegen op grond uitgegeven op erfpacht. De canon bedraagt € 620,69 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst weer op 16 oktober 2022. Canonherziening: 16 oktober 2053.

VVE
De Vereniging van Eigenaren bestaat enkel uit 3 leden en het beheer wordt door de eigenaren thans zelf uitgevoerd.

KENMERKEN
- Benedenwoning van 70m2 (NEN-2580 meetrapport)
- Zonnige patio gelegen op het Zuidoosten
- Bouwjaar: 1930
- Compleet gerenoveerd in 2022
- Woning wordt opgeleverd zonder keuken
- Nieuwe Cv-ketel HRE Intergas 2022
- Nieuwe elektrische installatie
- Inbouwspots in gehele woning
- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2022
- Isolatie glas in de gehele woning
- Erfpacht: € 620,69 per jaar
- Kleinschalige VVE bestaande uit 3 leden
- WOZ ivm recente splitsing nog niet beschikbaar
- Vaste Project notaris (Hartman LMH) ivm recente ondersplitsing

BIEDINGEN
Biedingen bij voorkeur per e-mail richten aan de verkopende makelaar te zenden,
vergezeld van een geldig identiteitsbewijs.

LEVERING
De oplevering van het appartement zal in onderling overleg plaatsvinden. Dit kan eventueel op korte termijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom. Deze borgstelling dient als zekerheid en
dient door de koper voor de in de koopakte genoemde datum te zijn afgegeven in de
vorm van een aanbetaling/waarborgsom of een bankgarantie.

NOTARIS
De koopovereenkomst zal opgemaakt worden volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam. De door koper aan te wijzen notaris zal kantoorhoudend in de regio Amsterdam binnen een straal van 5 km van het gekochte.

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan: het schriftelijkheidsvereiste. Voor die tijd kon een particulier ook mondeling een woning kopen. Schriftelijk betekent hier: een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail, of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst, hier niet onder vallen. Een mondelinge koopovereenkomst is dus niet bindend.

BEDENKTIJD
Een consument/particuliere koper heeft na het ontvangen van de door beide
partijen getekende koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Binnen deze 3 dagen kan koper zonder opgaaf van redenen en zonder kosten de koop ontbinden. Er is hier sprake van ‘dwingend’ recht, partijen kunnen hier niet van afwijken.

ALGEMEEN
Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend

Graag maken wij met u een geheel vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging met u!

* English *

Stylish and completely renovated 3-room ground floor apartment of 70m2 with sunny garden, located in the beautiful green area of Watergraafsmeer.

LAYOUT
Upon entering through the private entrance, you arrive in the hallway that provides access to all rooms. The entire house, which was completely renovated in 2022, has a brand new charming parquet floor, which is finished with rich skirting boards. At the rear of the house is the spacious living room. The large windows with stained glass at the front give the sleekly finished room a warm and rich appearance. The double doors at the rear of the living room give access to the sunny garden located on the South East. The living room has all the necessary connections for a kitchen, which you can choose according to your own taste. In addition, there is a built-in storage space in the living room. The master bedroom is located at the front of the house, where the large windows offer plenty of light. In addition, the hallway provides access to the fuse box and electrical panel, the separate toilet with fountain and the bathroom. The beautifully finished bathroom has a double sink and a shower. The second bedroom also has access to the garden through the double doors. In 2022 the house has been equipped with a new central heating system, new electrical installation, new smoke detectors and recessed spotlights throughout the house. In short: a completely renovated house located in the beautiful green surroundings of Watergraafsmeer.

SURROUNDINGS
The Linnaeusparkweg is a calm and residential street in the neighborhood Watergraafsmeer, which has become one of the more popular areas of Amsterdam in recent years. From this location you can cycle to the Middenweg/Linnaeusstraat within a few minutes for a wide variety of shops. There are also several nice trendy cafe restaurants within easy reach and you can cycle to Park Frankendael. The neighborhood is very child-friendly and has wide streets in a green environment. There are many well-regarded primary schools in the immediate vicinity. The apartment is located a few minutes from major roads such as the ring A-10, A-2 and A-1 and is easily accessible by public transport with no fewer than three NS stations (Amstel station and Amsterdam Science Park and Muiderpoort Station) in the vicinity.

LEASEHOLD
The apartment is located on land issued on leasehold. The lease hold is € 620.69 per year and is indexed annually, for the first time again on October 16, 2022. Canon revision: October 16, 2053.

ASSOCIATION OF OWNERS
The association of owners consists of 3 members and the management is currently carried out by the members themselves.

CHARACTERISTICS
- Ground floor apartment of 70m2 (NEN-2580 measurement report)
- Sunny patio of approximately 9m2, located on the South East
- Year of construction: 1930
- Completely renovated in 2022
- House will be delivered without kitchen
- New HRE Intergas 2022 central heating boiler
- New electrical installation
- Recessed spots throughout the house
- Isolation glass throughout the house
- Annual leasehold: € 620,69 per year
- Small scale Association of Owners (3 members)
- No WOZ value available, due to recent division
- Fixed notary (Hartman LMH) due to recent division

BIDS
Bids should preferably be sent by e-mail to the selling broker, accompanied by a valid ID.

DELIVERY
The delivery of the house will take place in mutual consultation. This may be possible in the short term.

SECURITY GUARANTEE
The guarantee is 10% of the purchase price. This guarantee serves as security and must be issued by the buyer before the date stated in the purchase deed in the in the form of a down payment/deposit or a bank guarantee.

NOTARY
The purchase agreement will be drawn up according to the model of the Royal Notarial Association, Ring Amsterdam. The civil-law notary to be appointed by the buyer will have his office in the Amsterdam region within a radius of 5 km from the purchased item.

WRITTEN REQUIREMENT
In 2003 the law included that the purchase of a home by a consumer-purchaser (private person) must be entered into in writing: the written requirement. Before that time, a private individual could also buy a house verbally. Written here means: a purchase agreement signed by both parties. This means that confirmation of the agreements by e-mail, or a draft of the purchase agreement sent to you, is not covered by this. An oral purchase agreement is therefore not binding.

REVIEW TIME
A consumer/private buyer has, after receiving the parties signed a purchase agreement a statutory cooling-off period of 3 days. Within these 3 days, the buyer can cancel the purchase without stating reasons and without costs. This is a 'mandatory' law, the parties cannot deviate from this.

GENERAL
All information contained in this offer has been compiled by us with great care. However, we do not accept any liability with regard to this information, nor can any rights be derived from the information provided.

We would be happy to make a no-obligation appointment for a viewing with you!