AMSTERDAM

Boeierspad 13

€ 725.000 k.k.

Boeierspad 13

Wij hebben het genoegen u een bijzondere ensemble aan te mogen bieden, het betreft een woonboot met ligplaatsvergunning, diverse ligplaatsen, een ruime kavel met bedrijfsopstallen/loods, tuin, parkeerplaats en garage. Dit alles is gelegen op een idyllische locatie grenzend aan open vaarwater van het Nieuwe Meer.

Naast de royale tuin met parkeergelegenheid liggen er thans een 3-tal grote drijvende terrasboten aan de woonboot, overname van deze terrasboten is bespreekbaar. Los van de terrasboten is er volop ruimte om meerder boten aan te meren.

NIEUWE MEER
Het ‘Nieuwe Meer’ grenst aan de Zuidzijde aan het Amsterdamse Bos en wordt gekenmerkt door zijn recreatieve karakter.
Jachthavens, bootje varen, surfen, suppen, relaxen, waterskiën, wakeboarden, flyboarden, vissen, zeilen, wandelen en zwemmen zijn slechts een greep uit de recreatieve mogelijkheden ter plaatse.

WOONBOOT
De woonboot is goed onderhouden en heeft een woonoppervlakte van ruim 60m2 NEN gemeten. De woonboot heeft de bestemming permanente bewoning.
De bak van de woonboot is van beton en de opbouw van hout.
Via de entree komt u in de hal waar zich ook de badkamer en het toilet bevinden, rechts komt u in de fijne woonkamer met openkeuken.
Links trap af treft u een slaapkamers en trap op een 2e slaapkamer.
Zie de plattegrondtekeningen voor de indeling.

BIJZONDERHEDEN
Naam: ‘SPORT’
Brandmerk: 15684 B A 2004.
Casco: Beton.
Opbouw: Hout.
Bruto vloeroppervlak: 73,5 m2.
G.O.Wonen: 60,5 m2.
Bruto inhoud: 218 m3.
Afmetingen: L 13.88 meter, B 4.78 meter, H 4.44 meter.
Nutsvoorzieningen: Elektra, water, gas, kabel-tv & riool.
Bouwer: Betona Zaandam.
Bouwjaar: 1965.

LOODS/TUIN
De woonboot is middels een houten overkapping vrijwel direct verbonden met de tuin en met de loods. De loods behelst een ruime werkruimte, bijkeuken, toilet met doucheruimte, wasruimte, garage en diverse opslag mogelijkheden. De loods is geschikt voor meerdere doeleinden en u heeft de mogelijkheid om het gebouw te verhogen naar een maximale hoogte van 9 meter. De bestemming van onderhavige kavel is bedrijfsruimte/industrie.
De royale tuin is volledig omheind en bied derhalve volledige privacy.

BIJZONDERHEDEN
Erfpacht: Gemeentelijke erfpacht voortdurend AB 2000.
Canon: € 1534,10 per jaar/fiscaal aftrekbaar.
Oppervlakte totaal: Circa 450m2.
B.V.O.: 130 m2.
V.V.O.: 120 m2.
Bruto inhoud: 458 m3
Bestemming: Industriefunctie.
Bouwjaar: 1995.
Bouwhoogte: Maximaal 9 meter.

ALGEMEEN
De ruime gebruiksmogelijkheden maken het een interessant geheel en wij nodigen u dan ook graag uit voor een vrijblijvende rondleiding!

Alle zich in deze aanbieding bevindende informatie is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld, echter met betrekking tot deze informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, noch kan aan vermelde informatie enig recht worden ontleend.

ENGLISH VERSION BELOW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We have the pleasure to be able to offer you a special ensemble, regarding a houseboat with a berth permit, various berths, a large plot with company buildings / shed, garden, parking space and garage. All this located in an idyllic location adjacent to open water of the Nieuwe Meer.

In addition to the spacious garden with parking facilities, there are currently three large floating terrace boats on the houseboat, taking over these terrace boats is negotiable. Apart from the terrace boats, there is plenty of room to moor several boats.

NIEUWE MEER
The "Nieuwe Meer" borders the Amsterdamse Bos on the south side and is characterized by its recreational character.
Marinas, boat boating, surfing, supping, relaxing, water skiing, wake boarding, fly boarding, fishing, sailing, walking and swimming are just a few of the recreational options on site.

HOUSEBOAT
The houseboat is well maintained and has a living area of ??more than 60 m2 NEN measured. The houseboat has the destination permanent residence.
The housing of the houseboat is made of concrete and the structure of wood.
Through the entrance you enter the hall where you will also find the bathroom and the toilet, on the right you enter the nice living room with open kitchen.
Down stairs to the left you will find a bedroom and stairs to a 2nd bedroom.
See the floor plan drawings for the layout.

PARTICULARITIES
Name: "SPORT"
Brand: 15684 B A 2004.
Hull: Concrete.
Construction: Wood.
Gross floor area: 73.5 m2.
G.O. Living: 60.5 m2.
Gross capacity: 218 m3.
Dimensions: L 13.88 meters, W 4.78 meters, H 4.44 meters.
Utilities: Electricity, water, gas, cable TV & sewer.
Builder: Betona Zaandam.
Year built: 1965.

SHED / GARDEN
The houseboat is almost directly connected to the garden and the shed by a wooden roof. The shed comprises a spacious workspace, utility room, toilet with shower, laundry room, garage and various storage options. The shed is suitable for multiple purposes and you have the option of raising the building to a maximum height of 9 meters. The destination of this lot is business space / industry.
The spacious garden is completely fenced and therefore offers complete privacy.

PARTICULARITIES
Leasehold: Municipal lease constantly AB 2000.
Canon: € 1534.10 per year / tax deductible.
Total area: Approximately 450 m2.
B.V.O .: 130 m2.
V.V.O .: 120 m2.
Gross capacity: 458 m3
Destination: Industrial function.
Year built: 1995.
Construction height: Maximum 9 meters.

GENERAL
The wide range of uses make it an interesting whole and we would like to invite you for a free tour!
 
All information contained in this offer has been compiled by us with great care, however, with regard to this information we accept no liability, nor can any rights be derived from the information provided.